2012, October


 Henry, Ferrier, Clifford

 Hughes

 Connolly & Herrmann, Davis, Grand & Dunlop

Links

Links

2012, November and December


November and December 2012 Eden George, Coxhead & Sargeant, Fischer


J. Gaul, J. Gaul, J. Gaul

J. Gaul, J. Gaul, J.GaulJ. Gaul, J. Gaul, J. Gaul

 
Haigh, George & Walton, HaighGeo. F. Henry, Haigh, LawrenceLawrence, Lawrence, LawrenceLawrence, Lawrence, LawrencePrice, Price, PricePrice, Price, Price
Price, Price, PriceRobottom, Robottom, RobottomSchourup, Schourup, SchourupSchourup, Schourup, Schourup Spiller, Schourup, Spiller


Wheeler, Sherlock Gem Studio

 Manning

Manning Easter & Wallis, Lawrence, Lawrence

Price, Price, Price

Wheeler, Wheeler


 Lawrence

 Lawrence

Manning


 Wrigglesworth & Binns 
9 December 2012


Chaarles Lawrence
9 December 2012Eden George
9 December 2012


 W. H. Macey
12 December 2012


  W. H. Macey
12 December 2012


  W. H. Macey
12 December 2012


  W. H. Macey
12 December 2012 W. H. Macey
12 December 2012


  W. H. Macey
12 December 2012


 Charles Sorrell  - Napier
15 December 2012


William Edwin Sorrell - Christchurch
15 December 2012Rowbottom
23 December 2012Rowbottom
23 December 2012 Green and Hahn
23 December 2012 The Dainty Studio, Oamaru
 23 December 2012 Piggott, Talma Studio, Timaru
23 December 2012


 H. H. Clifford, Christchurch
23 December 2012


 Mora Studio, Gore
 23 December 2012 Hampton's Studio, Christchurch
23 December 2012 Kelly Studio, Gore
23 December 2012 Unknown photographer
23 December 2012
 


 Clarke's Studio, Oamaru
23 December 2012Radcliffe